Bentuk perlawanan dengan menyemen kaki adalah menggambarkan bagaimana rakyat, petani Pegunungan Kendeng, takut akan kehilangan mata pencarian.

Mereka ke Jakarta, untuk menyemen, untuk bekerja, bekerja dengan sekras-kerasnya, guna memastikan pekerjaan mereka sebagai petani tidak hilang, tidak hancur.

Video: VIVA.co.id